La nostra filosofia és la d’oferir la màxima qualitat i confiança als nostres clients. Això s’ha materialitzat amb l’obtenció de les certificacions UNE-EN-ISO 9001/2000 Sistema de Gestió de Qualitat, concedit el mes d’octubre del 2004 i la certificació UNE-EN-ISO 14001/2004 Sistemes de Gestió Mediambiental aconseguida el maig de 2007.

L’implantació de les dues normes demostra el compromís diari d'Obres i Construccions Tomeu Rosselló SL amb la protecció del Medi Ambient, mantenint alhora la satisfacció continuada dels nostres clients. Veure més detalls sobre la política de qualitat i medi ambient de l'empresa.